start onderzoeksprogramma meten en detecteren gezond gedrag

Start onderzoeksprogramma Meten en Detecteren van Gezond Gedrag

Date

Op 1 januari 2018 is het NWA-Startimpulsprogramma Meten en Detecteren van Gezond Gedrag van start gegaan. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door 14 onderzoeksgroepen uit de chemie, fysica, geneeskunde, voedingsonderzoek, geofysica, informatica en ethiek. Het breed samengestelde consortium gaat metingen verrichten aan complexe systemen in hun natuurlijke omgeving.

Het consortium voor de startimpuls is samengesteld uit onderzoeksgroepen van universiteiten, Medical Centers, TO2 en het HBO. In zes workpackages wordt onderzocht wat de uitdagingen en oplossingen zijn als je metingen en detectie die tot nu toe in een laboratoriumcontext worden verricht buiten het laboratorium gaat brengen en metingen gaat verrichten aan complexe systemen in hun natuurlijke omgeving.

Gezondheid van de mens in relatie tot zijn gedrag en omgeving

Binnen het onderzoeksprogramma is gekozen voor een belangrijk, maar complex onderwerp: de gezondheid van de mens in relatie tot zijn gedrag en omgeving. De voornaamste doelen van het programma zijn:

Nieuwe parameters en/of (bio)markers vinden die een relatie met gezondheid en ziekte hebben, in het bloed, in voedingsproducten en in de lucht die we in- en uitademen;
Methoden ontwikkelen om dergelijke parameters in het laboratorium én daarbuiten te meten;
Bestaande methoden die nu al buiten het laboratorium gebruikt kunnen worden gebruiken om de relatie tussen deze metingen en gezondheid en ziekte te bepalen;
Onderzoeken wat er nodig is om op deze manier gegevens te verzamelen met een kwaliteit die geschikt is om er conclusies over de gezondheid van een individu aan te verbinden, hoe we de interactie tussen de gebruiker en de meetapparatuur moeten inrichten om tot goede metingen maar ook tot goed begrip van de resultaten te komen, en hoe we verstandig met deze gegevens kunnen omgaan.

Workshop route Meten & Detecteren

De route Meten & Detecteren bestrijkt nagenoeg het volledige wetenschappelijke spectrum dat in de Nationale Wetenschapsagenda is vertegenwoordigd. Op 28 Maart 2018 organiseert de route een grote workshop waarin de community de ervaringen uit het Startimpulsprogramma wil delen, maar zich vooral ook wil voorbereiden op toekomstige NWA-initiatieven.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

prof. dr. Marco Beijersbergen
m.beijersbergen@cosine.nl

prof. dr Hubertus Irth
hubertus.irth@ti-coast.com

More
articles

Scroll to Top