Workshop Meten en detecteren

Workshop Meten & Detecteren

Date

Op 28 maart 2018 kwamen professionals vanuit de community van de route Meten en Detecteren bij elkaar in Leiden om zich gezamenlijk voor te bereiden op toekomstige NWA-initiatieven. Met ongeveer 100 deelnemers is de interesse en het enthousiasme van de community benadrukt: er waren vertegenwoordigers uit vele onderzoeksrichtingen, waaronder de chemie, fysica, het voedingsonderzoek, geneeskunde en informatica.

De meet- en detectie technologie is een essentiële, op zichzelf staande wetenschap, die aansluit bij en overlapt met vele andere wetenschapsterreinen. Dit betekent dat de route samenwerking zoekt met andere routes. We hebben een goede uitgangspositie voor een sterk programma, te ontwikkelen en uit te voeren met sterkte consortia waarbinnen de grenzen van de verschillende onderzoeksgebieden overbrugd worden.

Bij deze workshop is een start gemaakt met bruggen slaan naar andere routes. Twee routes hebben zich aan onze gemeenschap gepresenteerd en gezamenlijk is gebrainstormd over samenwerkingsmogelijkheden. Dank gaat uit naar onze gasten Ir. Marinke Wijngaard van TNO (Route “Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie”) en Dr. Ir. José Vogelezang (Route “Duurzame productie van gezonde en veilige voeding”). Ook gaat speciale dank uit naar Dr. Rob Hamer, bij Unilever verantwoordelijk voor voedsel-innovatie en boegbeeld van de NWA route “Duurzame productie van gezonde en veilige voeding”.

Tijdens de workshop is ook is een overzicht gepresenteerd over het Startimpuls-programma van de route Meten & Detecteren, met de titel “Meten en Detecteren van Gezond Gedrag”. In dit programma, dat in Januari 2018 officieel is begonnen, werken 15 onderzoeksgroepen uit (technische) universiteiten, medische centra en het HBO aan de ontwikkeling van persoonlijke sensoren om het gezond gedrag van mensen te meten.

Als belangrijkste conclusie van de workshop kunnen wij constateren dat er een breed draagvlak is om verbanden te leggen met andere NWA routes. Gezondheid, voedsel en circulaire economie lijken de meest voor de hand liggende keuzes, maar we stellen ons tot doel om verder te verbreden en meer nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De route heeft de ambitie om in de komende maanden meer workshops te organiseren waarin de synergie met andere thema’s zoals bij voorbeeld Water en Smart Industry wordt onderzocht.

More
articles

Scroll to Top